Radiofrekventni endovenozni tretman porširenih vena

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Radiofrekventni endovenozni tretman je savremen metod lečenja  proširenih vena. Laser je fokusiran snop svetlosti koji uz pomoć  toplotnog efekta omogućava slepljivanja zidova vene i formiranje  ožiljka. Vena se na taj način zatvara i nakon određenog vremena nestaje  (slepljena vena se nakon određenog vremena apsorbuje). Za lasersku  hirurgiju nije potrebno korišćenje igala niti pravljenje rezova  (incizija) na koži. Intervencija se najčešće izvodi u ambulantnim  uslovima u lokalnoj anesteziji. Traje oko 45 minuta. Dužina bolničkog  lečenja iznosi maksimalno 1 dan.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Ova procedura se može raditi kod većine pacijenata sa proširenim  venama. Kod malog broja pacijenata ne preporučuje se obavljanje ove  intervencije (kod njih je moguće koristiti druge terapijske procedure).

KAKO SE IZVODI?

• Intervencija se izvodi najčešće u ambulantnim uslovima u lokalnoj anesteziji (bićete svesni tokom intervencije).
•  Tokom laserske operacije vena, tanka laserska sonda se pod kontrolom  ultrazvuka uvodi u proširenu površnu venu. Sonda se koristi za  usmeravanje laserskog zraka koji zagreva iznutra zid vene, dovodi do  njenog kolapsa-slepljivanja zidova i zatvaranja vene.
• Nejčešće je potrebno više od jedne intervencije kako bi se postigao željeni efekat.

POTENCIJALNI RIZICI

• Ozbiljne komplikacije nakon procedure su veoma retke.
• Tromboflebitis-zapaljenje površnih vena nogu.
• Oštećenje nerava-možete osećati trnjenje ili izgubiti osećaj u nivou kože gde je obavljana intervencija.
• Opekotine-veoma retko može doći do pojave najblažeg oblika opekotina-crvenila, usled ovog tretmana.
• Duboka venska tromboza-prisustvo krvih ugrušaka u tzv. dubokim venama nogu.

PRIPREMA

• Medicinski tim Tesla Medical-a će Vam dati detaljna objačnjenja o pripremi za operaciju.

OPORAVAK

• Dužina bolničkog lečenja iznosi maksimalno 1 dan.
• Tri do četiri nedelje nakon laserske operacije vena morate nositi kompresivne čarape.
•  Kompletan oporavak traje nekoliko dana. Veoma brzo nakon intervencije  moći ćete da hodate i da se vratite svojim uobičajenim dnevnim  aktivnostima.
• Ne smete ići na plivanje dok nosite kompresivne  čarape. Možete imati osećaj zatezanja na mestu gde je vršena  intervencija. Možete osećati blaži bol koji se najčešće brzo povlači  nakon uzimanja lekova protiv bolova.