Kardiologija

1. Specijalisticki pregled kardiologa 30.00
2. Specijalisticki pregled kardiologa plus eho srca 50.00
3. Kontrolni kardioloski pregled 20.00
4. Pregled arimologa-elektrofiziologa 50.00
5. Holter EKG-a 50.00
6. Holter Pritiska 50.00
7. Stres eho test 120.00
8. Ergometrija -test opterecenja 50.00
9. Eho srca 40.00
10. Spirometrija 20.00
11. Elektrokonverzija 350.00

Gastroenterologija

1. Specijalisticki pregled gastroenterologa 30.00
2. Kontrolni gastroeneteroloski pregled 20.00
3. Gastroskopija u anesteziji 150.00
4. Kolonoskopija u anesteziji 180.00
5. BUT test 50.00
6. Punkcija ascita 80.00
7. Digitorektalni pregled (rektalni tuse) 20.00

Neurologija

1. Specijalisticki neuroloski pregled 30.00
2. Kontrolni pregled neurologa 15.00
3. EMNG sniman donjih ekstremiteta 45.00
4. EMNG snimanje gornjih ekstremiteta 45.00
5. EMNG snimanje gornjih i donjih ekstremiteta 75.00
6. EEG 40.00
7. EEG posle deprivacije sna 50.00
8. Specijalisticki neuroloski pregled profesora doktora 50.00
9. Kontrolni neuroloski pregled profesora doktora 20.00

Opsta praksa

1. Pregled specijaliste opste prakse 30.00
2. Kontrolni pregled kod doktora opste prakse 15.00
3. Pregled specijaliste opste prakse na terenu -grad 40.00
4. Pregled specijaliste opste prakse na terenu – periferija 50.00
5. Davanje intramuskularne terapije + cena leka 5.00
6. Davanje intravenske terapije + cena leka 10.00
7. Davanje intramuskularne terapije patronaza grad + cena leka 10.00
8. Davanje intramuskularne terapije patronaza periferija + cena leka 15.00
9. Davanje intravenske terapije patronaza grad + cena leka 15.00
10. Davanje intravenske terapije patronaza periferije + cena leka 20.00

Fizikalna medicina i rehabilitacija

1. Specijalistiizicki pregled fiijatra 40.00
2. Kontrolni pregled fizijatra 20.00
3. Kinezi terapija 12.00
4. Stimulativne vjezbe kod djece 7.00
5. Elektroterapija 12.00
6. Shock wave 15.00
7. Laser visokog inteziteta 12.00
8. Spine scan 7.00
9. Manuelna masaza 15.00
10. Manuelna masaza 25.00
11. Trakcija 13.00

Urologija

1. Specijalisticki pregled urologa sa ultrazvukom 50.00
2. Specijalisticki pregled urologa 30.00
3. Kontrolni pregled urologa 15.00

Ginekologija

1. Specijalisticki pregled ginekologa sa ultrazvukom i kolposkopijom 50.00
2. Specijalisticki pregled ginekologa 30.00
3. Ginekoloski ultrazvuk 30.00
4. Kolposkopija 25.00
5. PAPA test 15.00

Reumatologija

1. Specijalisticki pregled 30.00
2. Kontrolni pregled reumatologa 15.00

Endokrinologija

1. Specijalisticki pregled i ultrazvuk 50.00
2. Specijalisticki pregled prof dr 40.00
3. Kontroli pregled endokrinologa 20.00

Dermatologija

1. Specijalisticki pregled 35.00
2. Kontrolni pregled dermatologa 20.00
3. Hemiski piling lica 70.00
4. Hemiski piling ledja 100.00

Radiologija

MAGNETNA REZONANCA
1. MR glave 120.00
2. MR mekih tkiva vrata 130.00
3. MR glave sa angiografijom 180.00
4. MR hipofize sa kontrastom 160.00
5. MR glave i vratnog dijela kicme 200.00
6. MR grudnog kosa 140.00
7. MR abdomena 140.00
8. MRCP 140.00
9. MR male karlice 130.00
10. MR zglobova 130.00
11. MR L/S kicme 120.00
12. MR LS kicme i TH kicme 200.00
13. MR LS kicme i C kicme 200.00
14. MR kompletnog kicmenog stuba 280.00
15. MR koljena 130.00
16. Kontrast 35.00
CT SKENER
1. CT abdomena i male karlice 160.00
2. CT abdomena sa kontrastom 110.00
3. CT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremitata 180.00
4. CT angiografija glave i vrata 140.00
5. CT angoigrafija pluća 130.00
6. CT aortografija 140.00
7. CT C kičme 70.00
8. CT C kičme i LS kičme 120.00
9. CT glave i C kicme 120.00
11. Ct glave nativa 70.00
12. CT glave sa kontrastom 100.00
13. CT koljena 70.00
14. CT koronarografija 180.00
15. CT LS kicme 70.00
16. CT male karlice sa kontrastom 110.00
17. CT mekih tkiva vrata sa kontrastom 110.00
18. Ct pluća i abdomena sa kontrastom 170.00
19. CT pluća sa kontrastom 100.00
20. CT ramena 70.00
21. CT TH kicme 70.00
22. CT urografija 130.00
23. CT pluća, abdomena i male karlice 210.00
24. CT mekih tkiva vrata i grudnog kosa 170.00

Ultrazvučna dijagnostika

1. Ultrazvuk abdomena 25.00
2. Ultravuk dojke 25.00
3. Ultrazvuk koljena 25.00
4. Ultrazvuk male karlice 25.00
5. Ultrazvuk mekih tkiva 25.00
6. Ultrazvuk vrata 25.00
7. Ultrazvuk stitne zlijezde 25.00
8. Kolor dopler bubrega 35.00
9. Kolor dopler d.ekstremiteta 35.00
10. Kolor dopler g.ekstremiteta 35.00
11. Kolor dopler karlice 35.00
12. Kolor dopler vrata 35.00

RTG Dijagnostika

1. RTG SA OPISOM 25.00

HBO - Hiperbarična medicina

1. Jedan ulazak – tretman u hiperbričnoj komori 40.00
2. Jedan ulazak – tretman sa previjanjem -obradom rane 60.00

Sve cene su izražene u evrima.