Korekcija nosa (Rinoplastika)

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Rinoplastika je operacija kojom se menja izgled nosa. Nos je izgrađen  od koštanog i hrskavičavog dela koji su prekriveni kožom. Sve ove  strukture podložne su promenama (korekciji, rekonstrukciji) u zavisnosti  od potreba (estetski ili funkcionalni razlozi). Ova operacija se izvodi  nakon navršene 18-te godine života (to je period kada se završava rast  koštanih struktura nosa). Ukoliko odlučite da ovu operaciju obavite u  Tesla Medical-u preporučujemo Vam da se konsultujete sa našim hirurgom o  Vašim očekivanjima od ove operacije. Operacija traje od 1-3 sata.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Ovom operacijom može se promeniti veličina i oblik nosa, širina  nozdrva, otkloniti „grba“ na nosu, „podići“ nos (promeniti ugao između  nosa i gornje usne).
• Rinoplastikom se mogu korigovati defekti nosa  nastali na rođenju, deformiteti nakon povreda ili različite smetnje u  funkcionisanju nosa (otežano disanje zbog neodgovarajuće građe nosa).

KAKO SE IZVODI?

• Korektivna rinoplastika se može raditi u opštoj anesteziji ili  lokalnoj anesteziji u zavisnosti od obima hirurške intervencije.

POTENCIJALNI RIZICI

• Kao i svaka operacija, korekcija nosa praćena je rizikom od krvarenja, infekcije ili alergijske reakcije na anestetik.
•  Ostale komplikacije do kojih može doći su: ponavljano krvarenje iz  nosa, otežano disanje kroz nos, bol, promena boje kože ili otok  struktura nosa produženog trajanja, nastanak ožiljka ili otvora u nosnoj  pregradi (perforacija septuma).

PRIPREMA

• Dve nedelje pre i posle operacije izbegavajte primenu lekova koji  utiču na proces zgrušavanja krvi (Aspirin, Andol, Brufen, Diklofen…).  Ovi lekovi mogu povećati sklonost ka krvarenju u toku ili nakon  operacije. Pre operacije možete uzeti samo lekove za koje Vam hirurg dao  dozvolu.
• Prestanite sa pušenjem. Pokazano je da pušenje usporava proces zarastanja i povećava sklonost ka nastanku infekcije.

OPORAVAK

• Neposredno nakon operacije potrebno je da dišete na usta. Odmarajte  se u krevetu sa visokim uzglavljem i hladnim oblogama preko očiju, kako  bi se smanjio rizik od nastanka krvarenja i otoka. Možete imati osećaj  zapušenog nosa zbog otoka ili zbog zavoja.
• Nakon operacije hirurg  će Vam staviti tampone u nos. Može se takođe postaviti maska preko nosa.  Tamponi se skidaju nakon 3-5 dana, a maska ostaje 5-7 dana na nosu.
•  Oticanje male količine krvi i sluzi je česta pojava nakon nekoliko dana  ili nakon uklanjanja zavoja. Hirurg Vam može staviti komad gaze u nos u  cilju prikupljanja tog sadržaja. Potrebno je da na osnovu uputstva  hirurga pažljivo menjate gazu.
• U cilju smanjenja rizika od  krvarenja i otoka nekoliko nedelja nakon operacije hirurg Vam može  predložiti da: izbegavate napornu fizičku aktivnost, izduvavanje  sadržaja iz nosa, naglo povlačenje garderobe preko nosa.
• Očekivano  je da imate otoke i modrice (hematome) ispod očiju tokom 2-3 nedelje.  Te promene će se posle tog perioda povući. Možete staviti hladne obloge  preko očiju. Nemojte stavljati naočari za vid i sunce sledeće 4 nedelje.
•  Oblik i izgled nosa će se menjati tokom procesa oporavka, tako da je  konačan rezultat moguće videti tek nakon određenog vremenskog perioda.