Blefaroplastika

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Blefaroplastika ili hirurgija kapaka je hirurška metoda kojom se  uklanja višak kože sa gornjih kapaka i smanjuju „jastučići“ sa donjih  kapaka. Operacija se najčešće izvodi iz estetskih razloga. Takođe,  predstavlja efikasan način kojim se popravlja vid kod starijih osoba kod  koijh gornji kapci često vise. Blefaroplastikom se ne mogu ukloniti  crni kolutovi ispod očiju ili bore oko očiju. Često se ova procedura  primenjuje zajedno sa laserskom tehnikom, filerima ili fejs liftingom.  Ukoliko se procedura istovremeno radi na gornjim i donjim kapcima  očekivano trajanje je oko 2 sata. Hiruršku intervenciju na gornjim  kapcima može biti potrebno ponavljati na 5-7 godina, dok intervenciju na  donjim kapcima najčešće nije potrebno ponavljati. Ukoliko nakon  određenog vremena ponovo dođe do nastanka sličnog problema sa kapcima  može biti potrebno da uradite lifting (podizanje) čela.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Tokom procesa starenja koža gubi elastičnost. Zbog gubitka  elastičnosti usled uticaja sile gravitacije višak kože se nakuplja na  gornjim i donjim kapcima i dovodi do nastanka bora i isupčenja  („jastučića“). Na gornjim kapcima višak kože može da pređe preko  trepavica i da ugrozi vid. Masno tkivo koje okružuje očnu jabučicu  takođe može dovesti do nastanka „jastučića“ na gornjim i donjim kapcima,  zato što tanka membrana koja sprečava spuštanje masnog tkiva slabi  tokom godina.
• Najbolji kandidati za ovu terapiju su ljudi dobrog  opšteg zdravlja koji imaju realna očekivanja od ove operacije. Većina  pacijenata ima 35 godina ili su stariji od 35. Ukoliko u Vašoj porodici  postoji česta pojava spuštenih kapaka ili „jastučića“ koji se formiraju  na donjim kapcima može postojati potreba da operaciju obavite i ranije.  Ponekad se operacijom ne moće postići idealan ili prethodni izgled  kapaka, tako da je potrebno da imate realna očekivanja od operacije i da  o tome razgovarate sa Vašim plastičnim hirurgom.

KAKO SE IZVODI?

• Intervencija se najčešće izvodi u lokalnoj anesteziji ili  analgosedaciji koja podrazumeva ubrizgavanje anestetika direktno u  prostor oka uz sedaciju (koja se daje oralno ili intravenski).
•  Ukoliko se rade i donji i gornji kapci, hirurg uglavnom počinje sa  gornjim kapcima. Hirurg pravi rez prateći liniju kapaka. Kroz ove rezove  hirurg odvaja kožu od ostalog tkiva i uklanja višak masnog tkiva, kožu i  mišiće. Nakon toga hirurg zatvara rezove uz pomoć malih šavova. Šavovi  na gornjim kapcima najčešće stoje 3-6 dana.

POTENCIJALNI RIZICI

• Komplikacije i neželjene reakcije koje nastaju kao posledica  intervencije su retke, ali se mogu desiti. Komplikacije uključuju:  krvarenje, infekciju, suve oči, boju kože kapaka koja se razlikuje od  očekivane, nemogućnost kompletnog zatvaranja očiju, spuštena linija  trepavica donjih kapaka, potencijalan gubitak vida. Ukoliko imate neku  od ovih komplikacija, potrebno je da obavestite svog lekara iz Tesla Medical-a
• Manje komplikacije, koje mogu nastati prilikom svake  intervencije, mogu u manjoj ili većoj meri uticati na konačan rezultat  hirurškog tretmana.

PRIPREMA

• Ukoliko uzimate lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (Aspirin,  Plavix, Sincum, Sintrom, Xarelto, Pradaxa, Eliquis) potrebno je da se  konsultujete sa lekarom o korekciji doze pre intervencije. Obavestite  lekara o svim lekovima i biljnim preparatima koje uzimate.
• Preporučuje se da najmanje 30 dana pre intervencije prestanete sa pušenjem.
• Nemojte stavljati kreme ili bilo koje druge kozmetičke preparate na lice 1 dan pre intervencije.
• Nemojte jesti i piti 10-12 sati pre intervencije, lekove možete uzeti sa malo tečnosti.
•  Planirajte da nekoliko dana nakon intervencije izostanete sa posla i da  mirujete kod kuće, dok traje proces zarastanja očnih kapaka. Neki  pacijenti mogu imati probleme sa suvim očima, ali te tegobe najčešće  nestaju nakon 2 nedelje. Preporučuje se da kod kuće imate kockice leda  (za smanjivanje otoka na kapcima nakon intervencije), parčiće gaze,  veštačke suze i lekove protiv bolova (ukoliko postoji potreba).

OPORAVAK

• Ova intervencija najčešće nije bolna. Ukoliko osećate bol možete  uzeti lek protiv bolova (u konsultaciji sa lekarom). Preporučuje se  korišćenje hladnih obloga više puta dnevno u cilju smanjenja otoka.  Očekuje se da 6-10 dana nakon intervencije imate otok ili tačkasto  krvarenje (ekhimoze) na kapcima, zato što su tkiva koja čine očni kapak  su tanka i fragilna.
• Dan nakon intervencije potrebno je da spavate sa glavom uzdignutom na jastuku.
•  Preporučuje se da nosite naočari za sunce u cilju zaštite od svetlosti,  vetra ili prašine. Nakon intervencije može postojati pojačana  osetljivost na svetlost, pojačano suzenje ili suvoća očiju, svrab ili  osećaj peckanja.
• Preporučuje se da prva tri dana nakon intervencije ne gledate TV i ne naprežete oči čitanjem.
• Nakon 3-4 dana možete se vratiti poslovnim aktivnostima.
• Nakon 7 do 10 dana možete nositi naočare i kontaktna sočiva. Šminku možete koristiti u prvih 7 dana od intervencije.
• Dozvoljeno je izlaganje suncu tek nakon 30 dana uz korišćenje krema sa zaštitnim faktorom.
•  Očekuje se da pravi rezultat intervencije vidite nakon 3 meseca, zato  što je to optimalan period potreban da tkivo adekvatno zaraste.