Stres ehokardiografija

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ehokardiografija je test kojim se procenjuje funkcija i strukture srca, a stress ehokardiografija procenjuje kako srce radi prilikom napora. “Stres” može biti izazvan naporom na ergometru ili uz pomoć leka – dobutamina. Dobutaminska stres ehokardiografija se može koristiti ukoliko niste u mogućnosti da vršite fizički napor. U tom slučaju dobićete dobutamin intravenozno koji će ubrzati ritam Vašeg srca. On oponaša efekat fizičnog napora na srce.

Tokom pregleda, sonda je prislonjena na Vaše grudi i emituje ultrazvučne talase kroz kožu i ostala tkiva do srca, gde se talasi odbijaju o srčane strukture. Sonda registruje reflektovane talase i prosleđuje ih u računar, koji ih prikazuje kao slike srčanih zidova i zalistaka.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

 • U cilju procene funkcije i struktura Vašeg srca.
 • U cilju dalje procene stepena poznate bolesti srčanih zalistaka.
 • U cilju utvrđivanja granica sigurnog fizičkog napora pre nego što započnete program rehabilitacije ili oporavak od srčanog udara ili operacije srca.
 • Radi procene stanja Vašeg srca pre operacije srca.

KAKO SE IZVODI?

 • Uklonićete sav nakit i ostale predmete koji mogu praviti smetnje prilikom testa. Možete koristiti naočare ili zubne proteze.
 • Uklonićete odeću iznad struka
 • Ispraznićete bešiku pre početka testa.
 • Plasiraće Vam se intravenska linija kroz koju ćete primiti dobutamin i tečnost, ako bude potrebe.
 • Leći ćete na Vašu levu stranu na sto ili krevet, mada ćete menjati položaj kada Vam to doktor zatraži.
 • Bićete povezani na elektrokardiogram (EKG) monitor koji registruje električnu aktivnost Vašeg srca uz pomoć elektroda pričvršćenih za grudi. Vaši vitalni znaci (frekvenca srca, krvni pritisak, frekvenca disanja i nivo kiseonika u krvi) će biti praćeni tokom testa. EKG zapis će biti upoređivan sa slikama koje su prikazane na monitoru ehokardiograma.
 • U prostoriji će biti mračno kako bi jasno mogle da se vide slike na monitoru.
 • Doktor će postaviti topao gel na Vaše grudi, a potom i sondu na gel. Osetićete blagi pritisak dok doktor postavlja sondu kako bi dobio najbolju sliku Vašeg srca.
 • Počeće infuzija dobutamina u dozi koja je određena Vašom telesnom masom. Doza dobutamina će se povećavati svakih nekoliko minuta dok ne dostignete ciljanu srčanu frekvencu (koji određuje doktor na osnovu Vaših godina i fizičke kondicije), ili dok se ne postigne maksimalna doza dobutamina.
 • Na početku, kao i nakon svakog povećanja doze dobutamina, Vaš krvni pritisak, EKG zapis i ehokardiografske slike će biti zabeleženi.
 • Doktor će pomerati sondu po Vašim grudima kako bi posmatrao sve delove i strukture srca.
 • Kada dostignete ciljanu srčanu frekvencu ili maksimalnu dozu dobutamina, infuzija će biti prekinuta. Vaš krvni pritisak, srčana frekvenca i EKG će se i dalje pratiti sledećih 10 do 15 minuta, dok se ne vrate na početno stanje u mirovanju. Potom će se prikupiti završne ehokardiografske slike.
 • Prijavite doktoru ukoliko imate bilo kakav bol u grudima, poteškoće sa disanjem, znojenje ili lupanje srca u bilo kom trenutku tokom testa!
 • Nakon što su priklupljene sve ehokardiografske slike, doktor će obrisati gel sa Vaših grudi, ukloniti EKG elektrode i intravensku liniju. Tada se možete obući.

POTENCIJALNI RIZICI

 • Moguća je pojava bola u grudima, znatan skok krvnog pritiska, preskakanja srca, ošamućenost, muka, izrazit umor.
 • U vrlo retkim slučajevima, javlja se srčani udar tokom testa.

PRIPREMA

 • Nakon što Vam doktor objasni proceduru, potrebno je da potpišete formular kojim dajete saglasnost da se izvede test. Pročitajte pažljivo formular i pitajte štogod Vam ne bude jasno.
 • Prijavite Vašem lekaru ukoliko ste alergični na bilo koji lek ili lateks!
 • Nemojte unositi hranu ni tečnost 3-4sati pre testa. Nemojte pušiti cigarete ni kozumirati kofeinske napitke poput kafe, čaja ili sokova na dan testa.
 • Recite Vašem lekaru za sve lekove, suplemente, vitamine i biljke koje koristite.
 • Neki lekovi Vam mogu biti isključeni pre testa, poput beta-blokatora.
 • Prijavite ukoliko postoji mogućnost da ste trudni ili imate pejsmejker.

NAKON SNIMANJA

Možete se vratiti uobičajenoj dijeti i aktivnostima.