Pregled aritmologa – elektrofiziologa

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Elektrofiziolog – aritmolog je usko specijalizovani kardiolog koji se fokusira na dijagnostifikovanje i lečenje problema sa srčanim ritmom. On ima specijalizovanu edukaciju i iskustvo potrebno za obavljanje naprednih kardioloških postupaka i tumačenje njihovih rezultata.

Simptomi koji izazivaju sumnju na moguće poremećaje srčanog ritma uključuju vrtoglavicu, nesvestice i lepršave osećaje u grudima. Takođe, ako imate faktore rizika za opasnu aritmiju, poput srčanih bolesti trebali biste se javiti elektrofiziologu – aritmologu.

Elektrofiziolog – aritmolog dijagnostikuje i leči stanja kao što su:

  • Atrijalna fibrilacija
  • Bradikardija
  • Ventrikularna tahikardija
  • Supraventrikularna tahikardija
  • Ventrikularna fibrilacija
  • Iznenadni zastoj srca
  • Long QT sindrom. Ovo je poremećaj srca koji može izazvati nagle aritmije
  • Wolf-Parkinson-White (WPW) sindrom.
  • Druge aritmije