Elektrokonverzija srčanog ritma

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Elektrokonverzija označava jednu od metoda u kardiologiji, koja se često planirano izvodi da bi se uspostavio sinusni ritam kod bolesnika sa perzistentnom tahiaritmijom: kod pretkomorske fibrilacije ili u slučajevima kada je aritmija osnovni faktor odgovoran za akutnu srčanu insuficijenciju, hipotenziju, ili pogoršanje angine pektoris kod bolesnika sa koronarnom bolešću. Kardioverzija se postiže električnim šokom.

Električna kardioverzija je standardna procedura u kardiologiji. Kardioverzija električnim šokom zasniva se na upotrebi kratkotrajnog električnog šoka preko elektroda postavljenih na grudnom košu bolesnika koji se nalazi u kratkotrajnoj analgosedaciji. Jedna elektroda postavlja se na predeo vrha srca, a druga, desno na gomji deo grudne kosti, da bi se primenom električnog šoka jednosmeme struje (DC-direct current) izvršila depolarizacija srčanog mišića (miokarda) i prekinula tahikardija, odnosno tahiaritmija.