EKG (Elektrokardiogram)

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Elektrokardiogram  (EKG) je grafički zapis električne aktivnosti srca.   Elektrokardiografija je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se   registruje električna aktivnost srca, a uredjaj koji pravi grafički   zapis zove se elektrokardiograf. Ovom metodom mogu se otkriti različita   oboljenja srca. Snimanje traje nekoliko minuta i rezultat je dostupan   odmah.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

 • U cilju otkrivanja poremećaja srčanog ritma i sprovođenja (aritmije), prisustva pejsmejkera.
  • U cilju postavljanja dijagnoze srčanog udara ili otkrivanja znakova prethodnog srčanog udara.
  • Predstavlja rutinski postupak na sistematskim pregledima ili na pregledu lekara opšte prakse.

KAKO SE IZVODI?

 • EKG može biti snimljen u lekarskoj ordinaciji, bolnici ili u kućnoj poseti.

Tokom  snimanja ležaćete na krevetu. Zdravstveni radnik će Vam  postaviti  elektrode na grudni koš, krajeve nogu i ruku. Elektrode  registruju  električnu aktivnost srca koja se beleži u vidu talasa na  monitoru ili  na EKG papiru. Tokom snimanja nemojte se pomerati niti  pričati, zato  što pokreti mogu uticati na kvalitet i tačnost EKG zapisa.

POTENCIJALNI RIZICI

 •  Možete osetiti blagu nelagodnost prilikom postavljanja i skidanja   elektroda sa grudnog koša. Veoma retko na mestu gde su elektrode  stajale  možete imati reakciju u vidu crvenila.
  • Ne postoji rizik od   nastanka strujnog udara tokom snimanja EKG-a. Elektrode postavljene na   grudni koš ne emituju električnu energiju, već samo registruju   električnu aktivnost srca.

PRIPREMA

 • Nije potrebna priprema za ovaj pregled.
  • Potrebno je da kažete  lekaru sve lekove koje uzimate u redovnoj  terapiji, zato što neki  lekovi mogu uticati na rezultat ovog snimanja.

NAKON SNIMANJA EKG-A

Možete se vratiti obavljanju svojih redovnih dnevnih aktivnosti.