24-satni holter monitoring EKG-a

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

24-satni holter EKG-a (elektrokardiogram) je grafički zapis  električne aktivnosti srca tokom perioda od 24 sata uz pomoć uređaja  koji se zove holter. Holter je mali, nosivi uređaj koji beleži srčani  ritam. Snimanje traje jedan dan (24 sata).

INDIKACIJE /ZAŠTO SE RADI)?

 • U cilju registrovanja promena srčanog ritma koje se javljaju povremeno ili samo u određenim situacijama.
  •  U cilju registrovanja poremećaja srčanog ritma i sprovođenja (aritmije)  i drugih bolesti srca, u praćenju rada pejsmejkera itd.

KAKO SE IZVODI?

 • Na grudni koš se prilepi pet elektroda koje su povezane sa  holterom-malim uređajem koji se nosi u torbici prebačenoj preko ramena.  Tokom perioda od 24 sata uređaj neprekidno registruje električnu  aktivnost srca.
  • Dok nostite holter uređaj dozvoljeno je da obavljate sve uobičajene aktivnosti.
  •  Neophodno je da vodite dnevnik aktivnosti i tegoba u kome ćete  upisivati šta ste radili tokom 24-časovnog snimanja i koje ste smetnje  imali (ukoliko ste ih imali). Ukoliko ste imali osećaj lupanja srca,  nepravilnog srčanog rada,osećaj “preskakanje srca”, bol u grudima,  nesvesticu, vrtoglavicu ili nedostatak vazduha izuzetno je važno da ih  upišete u dnevnik!
  • Nakon 24 sata vratićete se u Tesla Medical da  vratite uređaj i donesete dnevnik aktivnosti i smetnji. Vaš lekar će  uporediti 24-časovni EKG zapis sa tegobama i aktivnostima iz dnevnika i  saopštiće Vam i objasniti rezultate ispitivanja.

POTENCIJALNI RIZICI

 • Nošenje holtera EKG-a je potpuno bezbolna procedura i ne nosi rizik.
  •  Možete osećati laku nelagodnost prilikom nošenja holter uređaja ili  imati reakciju u vidu crvenila kože na mestu gde su postavljene  elektrode.
  • Rad drugih električnih uređaja uglavnom ne utiče na rad  holter uređaja. Trebalo bi izbeći detektore za metal, magnete,  mikrotalasne pećniče, električne četkice za zube i preterano korišćenje  mobilnog telefona zato što može kratkotrajno prekinuti signal od  elektroda do holtera.

PRIPREMA

 • Tokom nošenja uređaj ne sme da se pokvasi zato što će se pokvariti.  Zbog toga je zabranjeno da se tog dana kupate, tuširate ili plivate.  Istuširajte se neposredno pre nego što snimanje počne.

NAKON SNIMANJA

Možete se vratiti obavljanju svojih redovnih dnevnih aktivnosti.