24-satni holter krvnog pritiska

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

24-satni holter monitoring krvnog pritiska je brza, bezbolna i  neinvazivna metoda kojom se krvni pritisak meri u određenim vremenskim  intervalima. Holter je mali, nosivi uređaj koji registruje vrednosti  krvnog pritiska. Snimanje traje jedan dan (24 sata).

INDIKACIJE /ZAŠTO SE RADI?

  • Tokom jednokratnog merenja krvnog pritiska na ambulantom pregledu  dobijaju se vrednosti krvnog pritiska u momentu merenja. Ponekad ovaj  način merenja ne daje doktoru dovoljno informacija, zbog toga je  potrebno uraditi 24-satni holter monitoring.
  • U cilju otkrivanja  dnevnih i noćnih varijacija (promena) vrednosti krvnog pritiska,  fenomena “belog mantila” (porast krvnog pritiska uzrokovan strahom od  doktora, a ne oboljenjem), povišenih ili sniženih vrednosti krvnog  pritiska (kod dece, starijih osoba, adolescenata, trudnica),  „maskiranih” povišenih vrednosti krvnog pritiska.
  • U cilju praćenja efekata lečenja (terapije).

KAKO SE IZVODI?

  • Na Vašu nadlakticu postavlja se manžetna koja je povezana sa holter  uređajem koji se nalazi u torbici koju ćete nositi pričvršćenu oko  pojasa. Manžetna se naduvava i krvni pritisak se meri tokom dana na  svakih pola sata, a tokom noći na sat vremena.
  • Dok nostite holter uređaj dozvoljeno je da obavljate sve uobičajene aktivnosti. Neophodno  je da vodite dnevnik aktivnosti i tegoba u kome ćete upisivati šta ste  radili tokom 24-časovnog snimanja i koje ste smetnje imali (ukoliko ste  ih imali). Izuzetno je važno da sve smetnje i aktivnosti upišete u  dnevnik!
  • Nakon 24 sata doći ćete u Tesla Medical da vratite uređaj i  donesete dnevnik aktivnosti i smetnji. Vaš lekar će uporediti vrednosti  krvnog pritiska sa tegobama i aktivnostima iz dnevnika i saopštiće Vam i  objasniti rezultate ispitivanja.

POTENCIJALNI RIZICI

  • Nošenje holtera krvnog pritiska je potpuno bezbolna procedura i ne nosi rizik.
    • Možete osetiti laku nelagodnost prilikom pumpanja manžetne tokom merenja krvnog pritiska.

PRIPREMA

  • Tokom nošenja uređaj ne sme da se pokvasi zato što će se pokvariti. Zbog toga je zabranjeno da se tog dana kupate, tuširate ili plivate. Istuširajte se neposredno pre nego što snimanje počne.

NAKON SNIMANJA

Možete se vratiti obavljanju svojih redovnih dnevnih aktivnosti.