Interna medicina

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lekar kome svaki pacijent prvo treba da se javi je njegov lekar opšte medicine – bilo da se radi o proveri opšteg zdravstvenog stanja ili da već postoje određene tegobe ili poremećaji zdravlja.

Uloga lekara opšte prakse je veoma značajna i specifična jer je on osoba koja ima uvid u zdravstveno stanje pacijenta i cele porodice. Upoznat je sa faktorima rizika i predispozicijama za oboljevanje od određenih bolesti – nasledni faktori, pušenje, stres, gojaznost, fizička aktivnost… Porodični lekari rešavaju preko 70% zdravstvenih problema uz laboratorijske analize, ultrazvučne preglede i druge dopunske dijagnostičke procedure.

Savremena medicina je izuzetno obimna oblast sa sve većim širenjem i grananjem na brojne specijalnosti i uže subspecijalnosti. Po potrebi, svi ti lekari učestvuju u lečenju pacijenta ali veoma često sa oskudnim uvidom u njegovo ukupno psihofizičko stanje.Polazeći od osnovne ideje da lečimo čoveka a ne bolest, Vaši lekari opšte medicine u Tesla Medical-u individualno pristupaju svakom pacijentu. Naše znanje, iskustvo i  vreme koje maksimalno posvećujemo svakom pacijentu vodi nas zajedno da adekvatnih dijagnostičkih procedura i brzom utvrđivanju eventualnih poremećaja zdravlja kao i naravno preporuci optimalnih terapijskih rešenja.

Mi se ne brinemo samo o zdravlju naših pacijenata, već se trudimo da utičemo na kvalitet njihovih života.