Punkcija (aspiracija) i biopsija koštane srži

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Punkcija i biopsija koštane srži su  dijagnostičke procedure kojima se  uzima deo koštane srži i šalje u  laboratoriju. Izvode se uvek u jednom  aktu i daju detaljne informacije o  stanju ćelija koštane srži i krvi.  Koštana srž je meko tkivo koje se  nalazi u koštanim šupljinama.  Procedura traje 30 minuta.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• U cilju otkrivanja bolesti ili stanja koji zahvataju koštanu srž ili okolnu kost.
• U cilju utvrđivanja stadijuma određenih bolesti, praćenja efekata i uspešnosti terapije.
• U cilju ispitivanja poremećaja u metabolizmu gvožđa.
• U cilju ispitivanja uzroka povišene telesne temperature (nejasnog febrilnog stanja).

Ova procedura koristi se u dijagnostici sledećih bolesti:

• anemije (malokrvnosti).
•  stanja u kojima postoji  preveliki/premali broj krvnih ćelija   (leukopenija,leukocitoza,trombocitopenija, trombocitoza, pancitopenija,   policitemija).
• raka krvnih ćelija ili koštane srži (leukemije, imfomi ili multipli mijelomi).
• raka koji se proširio na koštanu srž.

KAKO SE IZVODI?

• Prvo se radi punkcija, pa biopsija koštane srži.
•  Procedura se  najčešće izvodi u lokalnoj anesteziji. Sve vreme ćete  biti svesni.  Procedura se može izvoditi i u kratkotrajnoj opštoj  intravenskoj  anesteziji, kada tokom izvođenja procedure nećete biti  svesni.
•  Izvodi se tako što lekar načini mali rez na koži, kroz taj  rez ubacuje  šuplju iglu koja prolazi kroz kost do koštane srži. Uz  pomoć šprica koji  se nalazi na jednom kraju igle lekar uvlači tečni deo  koštane srži. U  tom trenutku možete osetiti kratak bol ili peckanje.  Moguće je uzeti  nekoliko uzoraka koštane srži. Nakon izvođenja  procedure lekar će  izvršiti pritisak na deo kosti sa kog je uzet uzorak  koštane srži i  postaviti zavoj preko tog mesta.

POTENCIJALNI RIZICI

• Ovo je bezbedna procedura, a komplikacije nastaju retko.
•  Neke  od mogućih komplikacija su: krvarenje (naročito kod osoba sa  malim  brojem krvnih pločica-trombocita); infekcija (naročito kod osoba  sa  oslabljenim imunim sistemom); nelagodnost na mestu uzimanja  biopsije;  probijanje grudne kosti.

PRIPREMA

• Posebna priprema najčešće nije potrebna.
• Obavestite Vašeg lekara o lekovima koje uzimate (neki lekovi povećavaju rizik od krvarenja nakon biopsije koštane srži).

NAKON POSTUPKA

•  Ukoliko je procedura obavljena u lokalnoj anesteziji možete se  ubrzo  vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima ukoliko se osećate dobro.
•   Ukoliko je procedura obavljena u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj   anesteziji preporučuje se da 24 sata nakon procedure ne upravljate   motornim vozilom. Sedam dana nakon procedure možete osećati nelagodnost   ili blaži bol na mestu uzimanja uzorka koštane srži.
• Na mesto   uzimanja biopsije postavlja se zavoj koji treba da stoji 24 sata nakon   biopsije. Za to vreme zabranjeno je da kvasite zavoj (ne smete se   kupati, niti tuširati).
• Obratite se timu Tesla Medical-a ukoliko: ne   možete da zaustavite krvarenje sa mesta uzimanja biopsije, imate   groznicu ili temperaturu, imate crvenilo ili otok na mestu biopsije u   dužem vremenskom periodu nakon procedure. Izbegavajte napornu fizičku   aktivnost sledeća dva dana.