Ultrazvuk dojki

Ultrazvučni pregled dojki i pazušnih regija je neinvazivna  dijagnostička procedura koja uz pomoć ultrazvučnih talasa daje podatke o  građi (strukturi) dojke i struktura u pazušnoj jami. Pregled traje oko  30 minuta.

INDIKACIJE/ ZAŠTO SE RADI?

  • U cilju razlikovanja benignih od malignih-zloćudnih tumora, solidnih od cističnih promena…
  • U cilju ranog otkrivanja (skrininga) malignog tumora dojke (uz palpatorni pregled dojki, mamografiju i magnetnu rezonancu).
  • Ovaj pregled se može raditi i kod muškaraca u cilju određivanja porekla  promene na dojci ili praćenja karakteristika neke promene).

Ultrazvuk dojke se koristi kao prva dijagnostička procedura u ranom otkrivanju (skriningu) raka dojke ukoliko:

  • imate manje od 40 godina (preporučuje se da svaka žena nakon 25-e godine života jednom godišnje radi ovaj pregled).
  • se ne preporučuje izvođenje mamografije ili se smatra da je štetno da se izlažete mamografiji (trudnice).

KAKO SE IZVODI?

Pacijentkinja/pacijent leži na krevetu za pregled, nakon čega lekar  stavlja poseban gel na površinu ultrazvučne sonde. Sonda je mali  plastični uređaj koji šalje i prima ultrazvučne talase i postavlja se na  dojke pacijentkinje/pacijenta i nakon toga u pazušnu jamu. Gel ima  ulogu da poboljša provodljivost ultrazvučnih talasa i eliminiše vazduh  između kože i sonde.

POTENCIJALNI RIZICI

Ultrazvučni pregled dojki je je potpuno neškodljiva, efikasna i bezbolna metoda i ne nosi nikakav rizik.

PRIPREMA

Preporučuje se da se pregled obavi u periodu od 7. do 10. dana  menstrualnog cilusa (7. do 10. dana od prvog dana menstrualnog  krvarenja).

NAKON ULTRAZVUKA DOJKE

Nakon pregleda možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.