Punkcija ascita

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Paracenteza (abdominalna punkcija) je procedura kojom se omogućava  evakuacija sadržaja iz trbušne duplje (peritonealne šupljine). Ascites  nastaje usled nakupljanja tečnosti u trbušnoj šupljini kao posledica  infekcije, zapaljenja, povrede ili bolesti kao što su ciroza ili  karcinom. Tečnost se evakuiše uz pomoć duge, tanke igle koja se uvodi u  trbušnu duplju. Kada se intervencija radi u dijagnostičke svrhe tečnost  se šalje u laboratoriju na analizu. Evakuacijom tečnosti u terapijske  svrhe smanjuje se pritisak ili bol. Procedura traje 20-30 minuta.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI (INDIKACIJE)?

• U cilju otkrivanja uzroka nakupljanja tečnosti u trbušnoj duplji.
• U cilju otkrivanja infekcije, zloćudnog tumora ili povrede nekog od trbušnih organa.
• U cilju uklanjanja viška tečnosti iz trbušne šupljine.

KAKO SE IZVODI?

• Tokom intervencije, pacijent se nalazi u ležećem položaju. Mesto  punkcije se određuje fizikalnim pregledom ili ultrazvukom trbuha. Polje  punkcije se dezinfikuje i nakon toga se specijalnim iglama ili setom za  jednokratnu upotrebu punktira sadržaj (ascit). Tokom ove procedure  možete osećati bol ili pritisak.
• Ako se paracenteza radi u  dijagnostičke svrhe, sadržaj se šalje na biohemijsku, mikrobiološku i  citološku analizu. Kada se radi terapijska paracenteza moguće je  evakuisati i do 4-5 l tečnosti. Ukoliko se uklanja velika količina  tečnosti, preko vene (intravenski) ćete dobijati nadoknadu tečnosti .
•  Kada se procedura završi postavlja se zavoj preko mesta punkcije.  Sledećih sat vremena prate se puls, krvni pritisak i temperatura.

POTENCIJALNI RIZICI

• Veoma retko dolazi do infekcije, oštećenja šupljih organa trbušne duplje i krvarenja.
• Ako se ukloni velika količina tečnosti, postoji rizik od pada vrednosti krvnog pritiska.

PRIPREMA

• Potrebno je da u potpunosti ispraznite mokraćnu bešiku.
•  Obavestite lekara o svim lekovima koje uzimate u redovnoj terapiji.  Obavestite lekara ukoliko imate alergiju na lekove i hranu.
• Ukoliko  uzimate lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (Aspirin, Plavix,  Clopidix, Farin, Sincum, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Fraxiparin)  posavetujte se sa Vašim lekarom o korigovanju doze leka pre procedure.
• Ukoliko ste trudni ili sumnjate na trudnoću, prijavite lekaru.

NAKON PUNKCIJE ASCITA

• Ukoliko je evakuisana velika količina tečnosti može se desiti da sa  mesta punkcije nakon dan ili dva i dalje ističe prozirna tečnost.
•  Neophodno je da se odmah javite timu Tesla Medical-a ukoliko imate  temperaturu veću od 38 ° C, jak bol u stomaku, crvenilo na mestu  punkcije, krv u mokraći ili krvarenje sa mesta punkcije.