ERCP (endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija)

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Endoskopska retrogradna holangio-pankreatografija je kombinacija endoskopske procedure i radiološke (rendgenske) procedure u cilju snimanja žučnih puteva i pankreasnog kanala uz predhodno davanje kontrasta.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI (INDIKACIJE)?

  • U dijagnostičke svrheda bi se utvrdio razlog otežanog oticanja žuči kod kamenaca u žučnim i pankreatičnim kanalima, tumora žučnih kanala, tumora pankreasa i jetre.
  • U terapijske svrhe kod žučnih kamenaca u žučnim putevima kada se u toku ERCP-a nastavlja terapijski postupak- papilotomija tokom koje se preseca papila Vateri duodenuma pa se zatim odstranjuje zaglavljeni žučni kamenčić.

KAKO SE IZVODI?

Procedura se izvodi u opštoj anesteziji.
Pankreasni kanal i žučni putevi se ulivaju zajedno preko papile u dvanaestopalačno crevo. Na ovom mestu ulivanja uvodi se savitljiv optički instrument (endoskop) kojim je lekar – gastroenterolog predhodno prošao kroz usta, jednjak, želudac do dvanaestopalačnog creva.
Da bi se rendgenski snimili, u pankreasni kanal i žučne puteve se ubrizgava kontrastno sredstvo.

Ukoliko se tokom pregleda nađe odredjena prepreka, papila se, pomoću kroz endoskop uvedenog električnog instrumenta za sečenje (papilotom), otvara. Time je moguće, npr. ukloniti kamenčiće iz kanala i omogućiti drenažu (oticanje) žučnog i pankreasnog soka.

Ukoliko se veći kamenčići ne mogu ukloniti putem otvaranja papile, ovi se mogu mehanički putem mogu zdrobiti (smanjiti).

POTENCIJALNI RIZICI

Ubrizgavanje kontrastnog sredstva u žučne puteve i kanal pankreasa kao i otvaranje papile mogu izazvati u nekim slučajevima akutno zapaljenje koje se najčešće brzo povlači.

U retkim slučajevima javljaju se:

  • reakcije preosetljivosti na lekove ili anestetik koji se daju u toku ERCP-a ili na  kontrastno sredstvo.
  • krvarenje ili povreda organa (npr. zasecanje creva).
  • kamenčići koji leže u kanalima i koji se ne mogu ukloniti mogu se zaglaviti u predelu papile. Ovo može izazvati bolove ( kolike) i potpuno sprečavanje oticanja sadržaja iz žučnih puteva i gušterače sa jezom, drhtavicom, povišenom telesnom temperaturom, žuticom, sve do opšte infekcije (sepsa).
  • nakon krvavljenja mogu biti neophodni nadoknada krvi i/ili operacija sa otvaranjem trbuha (laparotomijom).
  • zaglavljivanje kamenčića i povreda creva mogu biti razlog za hitnu hiruršku intervenciju

PRIPREMA
Šest sati pre pregleda ne treba unositi hranu i tečnost.

NAKON PUNKCIJE ASCITA
Savetuje se boravak u bolnicini najmanje 24 sata nakon intervencije tokom koga se prati stanje pacijenta i kontrolišu laboratorijske analize.