Biopsija jetre

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Biopsija jetre je postupak kojim se uzima mali deo tkiva jetre.  Uzorak tkiva jetre se šalje u laboratoriju na patohistološku (PH)  analizu, čime se postavlja konačna dijagnoza promene na jetri. Sama  biopsija traje nekoliko sekundi, ali cela procedura sa pripremom traje  oko 15 minuta.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• U cilju postavljanja konačne dijagnoze različitih bolesti bolesti jetre (benigni ili maligni tumor..).
• U cilju određivanje težine bolesti jetre.
• U cilju praćenja efekata i uspešnosti terapije.
• U cilju praćenja stanja jetre nakon transplantacije.

KAKO SE IZVODI?

• Doktor će Vas zamoliti da legnete i postavite desnu ruku iznad  glave. Pipanjem (palpacijom) ili uz pomoć ultrazvuka Vaš doktor će naći  mesto gde će izvršiti punkciju i biopsiju.
• Nakon toga će načiniti  rez pri dnu grudnog koša sa desne strane i ubaciti iglu za biopsiju.  Kada lekar procemi da je iglom ušao u tkivo jetre zamoliće Vas da  zadržite dah, uzeće uzorak tkiva i izvući iglu.

POTENCIJALNI RIZICI

• Retko dolazi do bola ili nelagodnosti nakon biopsije, krvarenja, infekcije ili povreda organa u okolini.

PRIPREMA

• Nemojte jesti i piti 6 sati pre procedure.
• Obavestite lekara o svim lekovima koje uzimate u redovnoj terapiji.
•  Potrebno je da prestanete sa korišćenjem Aspirina, Brufena, Nimulida,  Diklofena i drugih lekova iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lekova  pre biopsije.
• Ukoliko uzimate lekove koji sprečavaju zgrušavanje  krvi (Aspirin, Plavix, Clopidix, Farin, Sincum, Sintrom, Pradaxa,  Xarelto, Eliquis, Fraxiparin) posavetujte se sa Vašim lekarom o  korigovanju doze leka pre procedure.

NAKON PROCEDURE

• Preporočuje se da na proceduru dođete u pratnji člana porodice ili  prijatelja i da nakon procedure ne upravljate motornim vozilom.
• Potrebno je da odmarate i ne odete na posao tog dana. Izbegavajte dizanje tereta sledećih nedelju dana.
• Nakon nedelju dana možete se vratiti svojim uobičajenim aktivnostima.