Magnetoterapija

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Magnetoterapija je  vrsta fizikalne terapije koja koristi energiju elektromagnetnog polja u  cilju lečenja različitih bolesti i stanja. Predstavlja efikasnu,  bezbednu i neinvazivnu metodu kojom se stimuliše obnavljanje  (regeneracija) tkiva nakon oštećenja.

KADA SE KORISTI / INDIKACIJE

  • U cilju lečenja različitih bolesti koštano-mišićnog sistema (povreda-uganuća, istegnuća, preloma …).
  • Kod lečenja reumatskih bolesti, degenerativnih i zapaljenskih procesa na zglobovima, osteoporoze, vanzglobnog reumatizma.
  • U cilju smanjenja tegoba kod bola u kičmi (sindrom lumbalnog i cervikalnog bola).
  • U cilju rehabilitacije nakon operacije, kod usporenog zarastanja rana,  kontraktura, neuralgija, poremećaja periferne cirkulacije, dekubitusa.

Kako deluje magnetoterapija?

  • Ubrzava regeneraciju (obnavljanje) tkiva (zarastanje rana, preloma  kostiju, povreda) tako što snabdeva ćelije hranjivim materijama i  kiseonikom.
  • Smanjuje otok i zapaljenje (antiedematozno i antiinflamatorno dejstvo).
  • Smanjuje bol (analgetsko dejstvo).

POTENCIJALNI RIZICI

  • Magnetoterapija je potpuno bezbedna i bezbolna metoda koja se koristi u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji.
  • Korišćenje ove metode ne preporučuje se kod dece, trudnica, obolelih od  maligniteta i tuberkuloze, febrilnih bolesnika, bolesnika sa ugrađenim  pejsmejkerom ili slušnim aparatom.
  • U kombinaciji sa konvencionalnim metodama ne dovodi do neželjenih efekata.

PRIPREMA

Ukoliko  pored magnetoterapije koristite neke metode alternativne medicine  potrebno je da obavestite Vašeg lekara, zato što neke alternativne  metode lečenja u kombinaciji sa magnetoterapijom mogu dati neželjene  efekte.