Kineziterapija

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Kineziterapija je vrsta  fizikalne terapije koja se karakteriše korišćenjem pokreta kao metode  lečenja. Kineziterapija zahteva aktivno učestvovanje bolesnika u procesu  lečenja i omogućava uspostavljanje adekvatnog funkcionisanja,  rehabilitaciju i osposobljavanje bolesnika nakon različitih povreda i  bolesti. Terapija traje oko 45 minuta.

KADA SE PRIMENJUJE / INDIKACIJE

•  U sklopu rehabilitacije i lečenja ortopedskih bolesti (iščašenja,  uganuća preloma, povreda), neuroloških bolesti (povrede mozga, kičmene  moždine) i reumatoloških bolesti.

• U sklopu lečenja skolioze, kifoze, ravnih stopala (korektivne vežbe).

• Kod sportskih povreda i rehabilitacije sportista.

• U okviru fizikalne terapije u pedijatriji.

•  Sprečavanje (prevencija) osteoporoze, hroničnih problema u vratnoj i  lumbalnoj regiji usled nepravilnog držanja, poboljšanja psihofizičkog,  socijalnog i mentalnog  zdravlja.

KAKO SE IZVODI?

Za  uspešno sprovođenje različitih vežbi u okviru kineziterapije potreban  je nadzor i stručna pomoć  fizioterapeuta. Vežbe koje se obavljaju mogu  biti aktivne (zahtevaju voljnu mišićnu aktivnost) i pasivne (kod  bolesnika kod kojih nije moguće izvođenje aktivnih pokreta).  Kineziterapija se može kombinovati sa drugim modalitetima fizikalne  terapije u cilju brže i uspešnije rehabilitacije (ukoliko je to moguće).

POTENCIJALNI RIZICI

Ne postoji rizik od nastanka komplikacija.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema za ovu vrstu fizikalne terapije.

NAKON KINEZITERAPIJE

Možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.