Test opterećenja šećerom (OGTT)

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Test opterećenja šećerom (glukozom) ili test tolerancije na glukozu  je test kojim se procenjuje odgovor organizma na oralno (na usta) unetu  glukozu. Predstavlja merenje koncentracije glukoze u serijskim uzorcima  pre i nakon konzumiranja glukoze. Za izvođenje testa potrebno je 2-3  sata.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

 • U cilju otkrivanja poremećaja u metabolizmu šećera (intolerancija glukoze, šećerna bolesti).
 • U cilju ranog otkrivanja (skrininga) šećerne bolesti (dijabetes melitusa).
 • U cilju otkrivanja šećerne bolesti u trudnoći (gestacijskog dijabetesa).

KAKO SE IZVODI?

Test opterećenja glukozom odvija se u nekoliko faza. Kada stignete u  Tesla Medical član našeg medicinskog tima uzeće Vam uzorak venske krvi  (koncentracija glukoze u ovom uzorku predstavlja koncentraciju glukoze  nakon gladovanja).

OGTT test (u cilju otkrivanja poremećaja metabolizma glukoze)

 • OGTT test se izvodi ujutro. Osam sati pre testa nemojte ništa jesti i piti.
 • Prvi uzorak krvi uzima se našte (na prazan stomak). Istovremeno se  uzima i uzorak mokraće za analizu (na glukozu i ketonska tela-pozitivan  rezultat je kontraindikacija za izvođenje testa).
 • Nakon toga ćete  popiti 300 mL vodenog rastvora u kome je rastvoreno 75 grama glukoze  (deci se daje 1,5 grama glukoze na kg telesne mase, ali maksimalno 75  grama).
 • Tokom izvođenja testa potrebno je da mirujete, ne smete  ništa jesti, niti pušiti. Dozvoljeno je samo da pijete vodu. Krv za  analizu se ponovo uzima nakon 120 minuta i meri se koncentracija šećera  (glukoze) u krvi, a koncentracija šećera u mokraći meri se na početku i  na kraju testa. Potrudićemo se da Vam vreme koje provedete u Bel Medic-u  tokom izvođenja testa učinimo što prijatnijim i ugodnijim.

Skrining (rano otkrivanje) gestacijskog dijabetesa

 • Test se radi između 24. i 28. nedelje trudnoće (kod trudnica sa  niskim riikom za nastanak šećerne bolesti). Ukoliko postoji potreba test  se radi i ranije.
 • Tokom izvođenja testa potrebno je da mirujete,  tokom ta 3 sata ne smete ništa jesti, niti pušiti. Dozvoljeno je samo da  pijete vodu. Krv za analizu se ponovo uzima nakon 60, 120 i 180 minuta i  meri se koncentracija šećera (glukoze) u krvi, a koncentracija šećera u  mokraći meri se na početku i na kraju testa. Potrudićemo se da Vam  vreme koje provedete u Tesla Medical-u tokom izvođenja testa učinimo što  prijatnijim i ugodnijim.
 • Faktori rizika za nastanak gestacijskog  dijabetesa mogu biti: gestacijski dijabetes u prethodnoj trudnoći,  dijabetes u porodici, gojaznost, metabolički sindrom ili sindrom  policističnih jajnika.
 • Ovaj test se u trudnoći može raditi i pre 24.nedelje ukoliko je koncentracija šećera u krvi pri rutinskom merenju povišena.

PRIPREMA

 • Tri dana pre izvođenja testa potrebno je da se normalno hranite,  bez ikakvih restrikcija u ishrani (morate unositi najmanje 150g ugljenih  hidrata dnevno).
 • Test se izvodi u ranim jutarnjim časovima. 8-12  sati pre izvođenja testa ne sme ništa jesti, piti, niti pušiti.  Dozvoljeno je da popijete vodu. Ne smete se izlagati fizičkom naporu.
 • Obavestite lekara o svim lekovima koje uzimate u redovnoj terapiji.  Potrebno je da privremeno prestanete sa koirišćenjem lekova koji utiču  na metabolizam glukoze (Gluformin, Metformin, Glucophage…) u  konsultaciji sa Vašim lekarom.