Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB)

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Iglena biopsija štitaste žlezde je postupak kojim se uzima mali deo  tkiva štitaste žlezde kako bi se pregledao pod mikroskopom i postavila  konačna dijagnoza bolesti ili promene na ovoj žlezdi. Procedura traje  oko 30 minuta.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

• Koristi se kod ispitivanja porekla „čvorića“ na štitastoj žlezdi.
• Predstavlja značajnu metodu u razlikovanju benignih od malignih (zloćudnih) promena na štitastoj žlezdi.

KAKO SE IZVODI?

• Za ovu proceduru lekar koristi tanku iglu („fine needle“) i  ultrazvučni aparat. Lekar će Vas zamoliti da se tokom procedure ne  pomerate, ne pričate, ne gutate pljuvačku i ne kašljete.
•  Ultrazvučni aparat omogućava lekaru da bolje sagleda mesto na štitastoj  žlezdi sa kog će uzeti uzorak tkiva. Lekar iglom ulazi do tkiva štitaste  žlezde, uzima mali deo tkiva, izvlači iglu i šalje materijal u  laboratoriju. Patolog gleda materijal pod mikroskopom i postavlja  konačnu dijagnozu.

POTENCIJALNI RIZICI

• Komplikacije pri obavljanju ove procedure su retke (zato što je igla koja se koristi izuzetno tanka).
•  Uobičajeno dolazi do pojave otoka, crvenila/modrice i bolnosti mesta sa  kog je uzet uzorak (ove smetnje prestaju nakon nekoliko dana).
•  Ukoliko nakon procedure dođe do otoka vrata celom dužinom, promene boje  glasa, jakog bola, otežanog disanja neophodno je da se odmah javite  medicinskom timu Tesla Medical-a.
• Veoma retko dolazi do krvarenja (teška krvarenja su izuzetno retka).

PRIPREMA

• Prilikom zakazivanja ove procedure neophodno je da navedete koje lekove uzimate u redovnoj terapiji.
•  U konsultaciji sa lekarom potrebno je da privremeno prekinete sa  korišćenjem lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi (Aspirin, Plavix,  Clopidix, Farin, Sincum, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Eliquis).
• Neophodno je da pre izvođenja procedure uradite kompletnu krvnu sliku i testove zgrušavanja krvi.
• Ponesite sa sobom prethodnu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je imate).