Pregled dermatologa

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lekar specijalista dermatologije obavlja dermatološki pregled koji obuhvata pregled kože i sluzokože celog tela, noktiju i kose. Pregled traje oko 20-30 minuta i podrazumeva:
• Razgovor (anamnezu) sa pacijentom o sadašnjim tegobama, prethodnim kožnim i drugim bolestima od značaja, alergijama, lekovima koje pacijent uzima, bolestima u porodici…
• Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
• Dermatološki pregled – koji može obuhvatati posmatranje golim okom, pregled lupom sa uveličavajućim staklom, svetlosnom lampom, regularnim dermatoskopom, dermatoskopom sa mernim podeocima i svetlom, kao i fotoaparat sa dermatoskopom.
• Savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba).
Pregled je potpuno bezbolan i ne zahteva posebnu pripremu pacijenta.